Back to News & Publications

Publicatie: “Besturen met blockchain in de digitale netwerksamenleving”

Het borgen en operationaliseren van transparantie en accountability

Charlotte van Oirsouw en Jurgen Goossens hebben een bijdrage geschreven voor het themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht over bestuursrecht en technologie.

Het artikel “Besturen met blockchain in de digitale netwerksamenleving: het borgen en operationaliseren van transparantie en accountability” gaat in op de inzet van blockchain (gedistribueerde technologie) en smart contracts (‘als a, dan b’-algoritmen) en de impact daarvan op het borgen en operationaliseren van de kernwaarden transparantie en ‘accountability’ bij het uitoefenen van overheidsgezag. Deze bijdrage beoogt voornamelijk aan te tonen dat (kwalitatief) onderzoek noodzakelijk is naar het borgen en operationaliseren van transparantie en accountability in een concrete context waar de overheid blockchain beoogt in te zetten.

Het artikel analyseert de casestudie ‘de Rode Knop’ van het CJIB, identificeert enkele vragen op het vlak van transparantie en accountability, en onderstreept het belang van een ‘transparency and accountability by design‘-benadering.

Lees het volledige artikel hier.

Publicatie: “Besturen met blockchain in de digitale netwerksamenleving”