Back to News & Publications

Naar een by design benadering van algoritmische, bestuursrechtelijke besluitvorming

In het themanummer Digitalisering en Publiekrecht publiceerden CHAIN onderzoekers Charlotte van Oirsouw en Jurgen Goossens een artikel.

In het digitaliseringsbeleid van de Nederlandse overheid is in toenemende mate aandacht voor de borging van publieke waarden. Deze borging kan plaatsvinden door de inbedding van juridische normen in de eigenschappen van een technologie. Dit artikel doet onderzoek naar een by design benadering aan de hand van twee empirische casestudies: de Rode Knop en de Energieknip. Met een by design benadering wordt in deze bijdrage bedoeld dat er tijdens het ontwikkelproces van technologie aandacht wordt besteed aan ontwerpkeuzes die relevant zijn voor de borging van publieke waarden en de naleving van juridische normen. De bijdrage gaat dieper in op welke normen van het toepasselijke wettelijke kader hun weg vinden naar de ontwikkelingsfase van technologie en wat de rol van juristen in dit proces is. Hierbij is het van belang voorbij overeenstemming met de AVG te kijken en moeten juristen een wezenlijke rol spelen tijdens de ontwikkelingsfase van technologie.

Zie: C.C.K. van Oirsouw & J. Goossens, ‘Naar een by design benadering van algoritmische, bestuursrechtelijke besluitvorming ‘, Computerrecht 2023/255, 452-460.

Naar een by design benadering van algoritmische, bestuursrechtelijke besluitvorming