Back to timeline

26/04/2021

Masterclass

De mens tussen algoritmen

In een masterclass, die plaatsvindt op 26 april 2021 van 15.00 tot 16.30 uur, georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft, zal Jurgen Goossens ingaan op de gevolgen van steeds verdergaande geautomatiseerde besluitvorming voor overheid, burger en recht. Hij bespreekt de impact van algoritmische overheidsbesluitvorming op enkele fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele bestel en het recht op zinvolle menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde overheidsbesluitvorming.

Klik hier voor meer informatie

Masterclass