Back to timeline

05/12/2023

Jurgen Goossens spreker op interdisciplinaire eLaw-festival van Rijkswaterstaat

Op 5 december 2023 organiseerde Rijkswaterstaat (RWS) het eLaw-festival met als doel om het risicobewustzijn te vergroten over juridische implicaties van digitalisering. Er waren ca. 100 RWS-collega’s aanwezig, waarvan de verhouding 50/50 juristen en niet-juristen was. Digitalisering verandert RWS én onze samenleving. Het biedt mogelijkheden en vraagt tegelijkertijd dat we de risico’s in het oog blijven houden. Hiervoor is kennis over digitalisering én het recht nodig, die de kennisimpuls eLaw geïnventariseerd heeft.  De kennisimpuls concludeert dat het juridisch risicomanagement i.r.t. digitalisering versterkt moet worden.

Jurgen Goossens werd gevraagd om te reflecteren op de resultaten van de kennisimpuls en om “the way forward” te schetsen. Hij riep op tot een integrale by design benadering die proactief rekening houdt met het burgerperspectief en de vertaalslag van publieke waarden en juridische normen in de eigenschappen van technologische systemen ingezet door het bestuur. Er is hierbij voor juristen een belangrijke taak weggelegd als deel van multidisciplinaire ontwikkelingsteams vanaf de vroege ontwikkelingsfasen van technologische systemen en bij de inkoop van technologische systemen.

Jurgen Goossens spreker op interdisciplinaire eLaw-festival van Rijkswaterstaat