Back to timeline

16/03/2022

IAS-WRR event

Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie

Op 16 maart 2022 heeft Esther Keymolen deelgenomen aan een discussiebijeenkomst over Artificial Intelligence (AI), georganiseerd door het Institute for Advanced Study (IAS) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Het onlangs gepubliceerde WRR-rapport “Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie” stond centraal tijdens de bijeenkomst. De ontwikkeling van artificiële intelligentie is het afgelopen decennium in een stroomversnelling gekomen en dringt steeds meer door in verschillende domeinen van de samenleving. Het is volgens het rapport van de WRR daarom van groot belang dat de overheid een actievere rol pakt en de eigen kennis over AI versterkt. De wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Hoewel de interactie tussen de overheid en de wetenschap essentieel is voor het verstevigen van de kennis van de overheid op het gebied van AI, ontbreekt nog altijd een structurele en brede kennisdeling.

Tijdens de discussiebijeenkomst zijn wetenschappers met elkaar in gesprek gegaan over de inhoud van een kennisagenda waar Den Haag mee aan de slag zou moeten gaan. Drie thema’s stonden centraal: voorbij de AI-verordening, digitale soevereiniteit en contextualisering van AI als systeemtechnologie.

Het eerste thema ging over de ethische, juridische sociale en politieke aspecten van AI. Wat is er nodig qua wetgeving om AI in goede banen te leiden? En moet er worden voorzien in een ethisch kader voor deze technologie? Tijdens het tweede thema werd gediscussieerd over de Nederlandse positie op het gebied van digitale soevereiniteit. Het derde thema behandelde de vraag wat voor soort technologie AI is en welke ontwikkelingen te verwachten zijn. Welke aanpassingen moeten worden ingezet om te zorgen dat de technologie in de praktijk gaat werken?

Lees het WRR-rapport hier.

IAS-WRR event