Back to News & Publications

Boek: “Transparantie in de blockchain”

Jurgen Goossens en Charlotte van Oirsouw publiceerden in augustus 2022 het boek Transparantie in de blockchain: een juridische verkenning van de toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie, gebaseerd op een onderzoeksrapport in opdracht van Rijkswaterstaat en in het kader van het CHAIN project. De inzet van complexe, gedistribueerde technologie door de overheid brengt verschillende juridische en technische vraagstukken met zich mee op het vlak van transparantie en toegang tot overheidsinformatie. Op welke wijze heeft het gebruik van blockchain bijvoorbeeld invloed op de verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet en de Wet openbaarheid van bestuur/Wet open overheid en welke impact heeft deze wetgeving op de keuze van het blockchaindesign? Het boek behandelt de dynamische relatie tussen technische designkeuzes en juridische verplichtingen, mede aan de hand van twee blockchainpilots van Rijkswaterstaat. Het onderzoek mondde uit in tien vuistregels voor het juridisch verantwoord ontwerpen van blockchaintechnologie inzake de toegang tot overheidsinformatie.

J. Goossens en C. van Oirsouw, m.m.v. J. Ermers en H. Andriessen, Transparantie in de blockchain. Een juridische verkenning van de toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie (Boom juridisch 2022) 109 p.

Boek: “Transparantie in de blockchain”