Back to News & Publications

Blog: “Toegang tot overheidsinformatie: juridisch verantwoord ontwerpen van (blockchain)technologie”

Montaigne Centrum Blog

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan cryptovaluta. Inmiddels is het duidelijk dat de onderliggende technologie, blockchain, veel meer toepassingsmogelijkheden heeft buiten cryptovaluta om. Naast vele bedrijven zijn ook verschillende overheidsorganisaties de mogelijkheden gaan verkennen die blockchain kan bieden om op een betrouwbare manier in een digitaal netwerk informatie te registreren, waarde over te dragen of geautomatiseerd regels uit te voeren. Zo startte Rijkswaterstaat (RWS) in 2020 met een strategische verkenning naar de mogelijke inzet van blockchaintechnologie voor haar werkprocessen en de samenwerking met ketenpartners. Tijdens de uitwerking van twee pilots – zoutlogistiek en bodempaspoort – kwamen belangrijke juridische vraagstukken naar voren op het vlak van transparantie en openbaarheid van bestuur. In opdracht van RWS verrichtten Jurgen Goossens en Charlotte van Oirsouw in 2021 een exploratieve analyse van de wisselwerking tussen het wettelijk kader betreffende de toegang tot overheidsinformatie en blockchaindesignkeuzes. Het onderzoek mondde uit in het boek ‘Transparantie in de blockchain: een juridische verkenning van de toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie’ dat in augustus 2022 is gepubliceerd.

In een blog van 8 maart 2023 voor het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging (UU) staan Charlotte van Oirsouw en Jurgen Goossens stil bij de dynamische relatie tussen technische designkeuzes en juridische kader inzake de toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie door de overheid. Dit mondt uit in tien vuistregels voor juridisch verantwoord ontwerpen van blockchaintechnologie inzake toegang tot overheidsinformatie.

Lees de blog hier.

Blog: “Toegang tot overheidsinformatie: juridisch verantwoord ontwerpen van (blockchain)technologie”